Christian Adamsen

Christian har 25 års erfaring med program- og projektledelse, og det er det, han brænder for. Det skinner igennem i det daglige arbejde i projekterne, hvor han er med til at sikre en god og uformel omgangstone samt motivere projektdeltagerne. At målsætningen med projekterne også nås er selvfølgelig lige så vigtigt og et primært fokus. Christian er rigtigt god til at skabe ro og struktur i projekterne og kommunikere dette til de relevante interessenter. Om det er små projekter eller større programmer er ikke så vigtigt, da han motiveres af begge typer og har erfaring med begge dele.

Christian har arbejdet en del med ERP projekter med fokus på SAP, men har inden for de senest år arbejdet intensivt i den finansielle sektor med både med fokus på  rådgiverapplikationer og på slutbrugerapplikationer (net og mobilbank). Og både med fokus på egenudviklede og indkøbte systemer. Christian har også stor erfaring for gennemførelse af RFP processer i forhold til valg af produkter og implementeringspartnere. I den forbindelse har han i særdeleshed stor erfaring med leverandørstyring.

Christian har blandt andet arbejdet for:

  • SDC
  • Danske Bank
  • LEO Pharma
  • Banedanmark
  • MAN Diesel
  • Post Nord

Christian Adamsen
ca@trust.dk
+45 3133 4680
LinkedIn