Private kunder

Novo Nordisk
Damco (Maersk Logistics)
Dansk Flygtningehjælp
Rambøll
Maersk Line
Maersk Oil
Novozymes
TDC
Foreningen Bankdata
Berlingske
SEB
Codan
DONG Energy
TRYG
PFA Pension
KMD
Egmont
Civitas
AS3
Lundbeck
Leo Pharma
Deltek (Maconomy)
Accura Advokatpartnerselskab
Business Danmark
Mannaz
Inco
BEC

Offentlige kunder

Udenrigsministeriet
Banedanmark
Finansministeriet – Statens Administration
DSB
Region Hovedstaden (Center for IT, Medico og Tele)
Folketinget
Amager Ressourcecenter (Amagerforbrændingen)
Fødevarestyrelsen
Region Hovedstaden (Facility Management)
Undervisningsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Høje-Taastrup Kommune
Region Sjælland
Københavns Kommune
Miljøministeriet – Center For Koncernforvaltning
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsdirektoratet
Beskæftigelsesministeriets IT
Vejdirektoratet
Københavns Universitet
Københavns Tekniske Skole
Eksport Kredit Fonden
Lønmodtagernes Dyrtidsfond